عناوین جستجو فهرست عناوین پردرخواست
امروز جمعه، 6 خرداد سال 1401
آخرین بروز رسانی یکشنبه، 11 اردیبهشت 1401
صفحه اصلی English راهنما توصیه به دوستان افزودن به فهرست سایت های مورد علاقه درباره بانک اطلاعات تماس با ما
راهنمای کاربران (فقط نمایش اطلاعات)

توضیحات ابتدایی در مورد نمایش اطلاعات
نمایش عناوین اطلاعاتی به صورت ساختار درختی
جستجوی عناوین اطلاعاتی
جستجوی پیشرفته عناوین اطلاعاتی
نمایش فهرست عناوین اطلاعاتی
نمایش عناوین اطلاعاتی پربیننده
نحوه تهیه گزارش از عناوین اطلاعاتیتوضیحات ابتدایی در مورد نمایش اطلاعات


در ابتدا صفحه ای مشابه شکل 1 ظاهر میشود. این صفحه شامل اجزاء زیر است:

چهار دکمه "عناوین" ، "جستجو" ، "فهرست" ، "عناوین پردرخواست" . فشردن هر یک از این دکمه ها باعث تغییر محتوای کادر سمت راست میشود (شکل 1). کادر سمت راست ویژه نمایش عناوین اطلاعاتی به صورتهای مختلف است. در کادر سمت چپ دو پنجره "فرا داده" و "عناوین برگزیده" قرار دارند. با کلیک روی هر یک از عناوین در کادر سمت راست، فراداده مرتبط با موضوع در پنجره فراداده نمایش داده میشود و عنوان مربوطه به لیست پنجره عناوین برگزیده افزوده میشود. برخی عناوین حاوی مقدار نیستند و به پنجره عناوین برگزیده افزوده نمیشوند. همچنین فراداده این متغیر های بدون مقدار تنها حاوی توضیحات است و شامل سال شروع ، منبع آمار و تواتر نمیشود (مشابه پنجره فراداده شکل 1).

سایر لینکهای مرتبط : نحوه تهیه گزارش از عناوین اطلاعاتیشکل 1نمایش عناوین اطلاعاتی به صورت ساختار درختی


در صورتیکه دکمه "عناوین" را انتخاب کنید (حالت پیش فرض) کلیه عناوین اطلاعاتی به صورت درختی در کادر سمت راست ظاهر میشوند (شکل 2) .بدین ترتیب عناوین و زیر شاخه های آنها به صورت سلسله مراتبی دیده میشوند. با کلیک روی علامت "+" همه زیر شاخه های یک عنوان باز میشوند و با انتخاب نشانه "-" زیر شاخه ها بسته میشوند. در صورتیکه عنوانی حاوی مقدار عددی باشد سمت راست آن تصویر ظاهر میشود. در کادر سمت چپ دو پنجره "فرا داده" و "عناوین برگزیده" قرار دارند. با کلیک روی هر یک از عناوین دارای مقدار، عنوان مربوطه به لیست پنجره عناوین برگزیده افزوده میشود (پنجره پائین سمت چپ در شکل 2). برخی عناوین که فاقد تصویر هستند حاوی مقدار نبوده و به پنجره عناوین برگزیده افزوده نمیشوند. از طرفی با کلیک روی هر یک از عناوین در کادر سمت راست، فراداده مرتبط با موضوع در پنجره فراداده نمایش داده میشود (پنجره بالا سمت چپ در شکل 2). همچنین فراداده متغیر های دارای مقدار علاوه بر توضیحات شامل سال شروع ، منبع آمار و تواتر است (مشابه پنجره فراداده شکل 2).

سایر لینکهای مرتبط : نحوه تهیه گزارش از عناوین اطلاعاتیشکل 2جستجوی عناوین اطلاعاتی


با کلیک دکمه "جستجو" جعبه کوچکی برای وارد کردن عبارت مورد جستجوی کاربر پدیدار میشود (شکل 3). عبارت مورد نظر خود را وارد کرده و دکمه جستجو را انتخاب کنید. همه عناوینی که عبارت مورد نظر شما در آنها یافت میشود در کادر سمت راست به ترتیب حروف الفبا لیست میشوند. پایین هر عنوان شاخه هایی که عنوان مزبور از آنها مشتق شده درج شده اند تا کاربر از جایگاه دقیق هر عنوان در ساختار اطلاعات آگاهی یابد. در صورتیکه عنوانی حاوی مقدار عددی باشد علاوه بر اینکه سمت راست آن تصویر ظاهر میشود، روبروی عنوان دکمه "انتخاب" درج میشود که با انتخاب این دکمه، عنوان مربوطه به لیست پنجره "عناوین برگزیده" افزوده میشود (پنجره پائین سمت چپ در شکل 3) . همه عناوین لیست شده دارای دکمه "فراداده" هستند، که با انتخاب این دکمه فراداده مرتبط با موضوع در پنجره فراداده نمایش داده میشود (پنجره بالا سمت چپ در شکل 3). در صورتیکه نتیجه جستجو بیشتر از 10 مورد باشد بقیه عناوین در صفحات بعد نمایش داده میشوند، دکمه "صفحه بعد" در انتهای کادر سمت راست، دیگر صفحات دستاورد جستجو را نمایش میدهد. سمت چپ دکمه "جستجو" پیوند "جستجوی پیشرفته" قرار دارد که برای دریافت آگاهی بیشتر به بخش " جستجوی پیشرفته عناوین اطلاعاتی " مراجعه کنید.

سایر لینکهای مرتبط : نحوه تهیه گزارش از عناوین اطلاعاتیشکل 3جستجوی پیشرفته عناوین اطلاعاتی


با کلیک دکمه "جستجو" جعبه کوچکی برای وارد کردن عبارت مورد جستجوی کاربر پدیدار میشود (شکل 3). سمت چپ دکمه "جستجو" پیوند "جستجوی پیشرفته" قرار دارد که با انتخاب آن فرم جستجوی پیشرفته باز میشود (شکل 4). این فرم به شما اجازه میدهد عناوین مورد نظر خود را دقیقتر مورد جستجو قرار دهید. لیست "تواتر" و لیستهای "سال شروع" به کاربر امکان میدهد که جستجو را تنها در عناوینی انجام دهد که تواتری مشخص دارند و یا سال شروع آمارگیری آنها در بازه خاصی قرار دارد. لیست دیگری وجود دارد که نحوه جستجوی کلمات درج شده را مشخص میکند. این لیست شامل این موارد است: "عین عبارت"، "هر یک از کلمات" و "همه کلمات". اگر گزینه "عین عبارت" انتخاب شود نتیجه جستجو مشابه جستجوی ساده خواهد بود. در صورتیکه مورد "هر یک از کلمات" را انتخاب کنید، همه عناوینی که حداقل یکی از کلمات مورد نظر شما را دارا باشند لیست میشوند. به شکل 4 نگاه کنید، در این مورد کاربر عبارت "پول بانک" را در جعبه جستجو وارد کرده و گزینه "هر یک از کلمات" را برگزیده است. با فشردن دکمه جستجو همه عناوینی که یا کلمه "پول" و یا "بانک" و یا هر دو را دارند در شکل 4 لیست شده اند. در صورت انتخاب گزینه "همه کلمات" تنها عناوینی لیست میشوند که همه کلمات مورد نظر شما در ساختار آنها موجود باشد. مثلا در این مورد عناوینی که هم کلمه "پول" و هم کلمه "بانک" در ساختار آنها وجود دارد بدون در نظر کرفتن ترتیب یا جایگاه این کلمات لیست میشوند. پس از فشردن دکمه "جستجو" همه عناوین یافت شده در کادر سمت راست به ترتیب حروف الفبا لیست میشوند. پایین هر عنوان شاخه هایی که عنوان مزبور از آنها مشتق شده درج شده اند تا کاربر از جایگاه دقیق هر عنوان در ساختار اطلاعات آگاهی یابد. در صورتیکه عنوانی حاوی مقدار عددی باشد علاوه بر اینکه سمت راست آن تصویر ظاهر میشود، روبروی عنوان دکمه "انتخاب" درج میشود که با انتخاب این دکمه، عنوان مربوطه به لیست پنجره "عناوین برگزیده" افزوده میشود (پنجره پائین سمت چپ در شکل 4) . همه عناوین لیست شده دارای دکمه "فراداده" هستند، که با انتخاب این دکمه فراداده مرتبط با موضوع در پنجره فراداده نمایش داده میشود (پنجره بالا سمت چپ در شکل 4). در صورتیکه نتیجه جستجو بیشتر از 10 مورد باشد بقیه عناوین در صفحات بعد نمایش داده میشوند، دکمه "صفحه بعد" در انتهای کادر سمت راست، دیگر صفحات دستاورد جستجو را نمایش میدهد. سمت چپ دکمه "جستجو" پیوند "جستجوی پیشرفته" قرار دارد که برای دریافت آگاهی بیشتر به بخش " جستجوی پیشرفته عناوین اطلاعاتی " مراجعه کنید.

سایر لینکهای مرتبط : نحوه تهیه گزارش از عناوین اطلاعاتیشکل 4نمایش فهرست عناوین اطلاعاتی


با انتخاب دکمه "فهرست" همه عناوین اطلاعاتی به ترتیب حروف الفبا در کادر سمت راست نمایش داده میشوند (شکل 5). از آنجا که همه عناوین در یک صفحه قرار نمیگیرند در انتهای 10 عنوان فهرست شده دکمه های "بعدی" و "قبلی" قرار دارند که با فشردن آنها صفحات بعدی یا قبلی فهرست را مشاهده خواهید کرد. در ابتدای لیست فهرست دکمه های حروف الفبا قرار دارند. انتخاب هر یک از این دکمه ها باعث میشود تنها عناوینی لیست شوند که با حرف مزبور آغاز میشوند . پایین هر عنوان شاخه هایی که عنوان مزبور از آنها مشتق شده درج شده اند تا کاربر از جایگاه دقیق هر عنوان در ساختار اطلاعات آگاهی یابد. در صورتیکه عنوانی حاوی مقدار عددی باشد علاوه بر اینکه سمت راست آن تصویر ظاهر میشود، روبروی عنوان دکمه "انتخاب" درج میشود که با انتخاب این دکمه، عنوان مربوطه به لیست پنجره "عناوین برگزیده" افزوده میشود (پنجره پائین سمت چپ در شکل 5) . همه عناوین لیست شده دارای دکمه "فراداده" هستند، که با انتخاب این دکمه فراداده مرتبط با موضوع در پنجره فراداده نمایش داده میشود (پنجره بالا سمت چپ در شکل 5).

سایر لینکهای مرتبط : نحوه تهیه گزارش از عناوین اطلاعاتیشکل 5نمایش عناوین اطلاعاتی پربیننده


با انتخاب دکمه "عناوین پردرخواست" لیست پربیننده ترین عناوین به ترتیب تعداد دفعات دیده شده یا درخواست کاربران در کادر سمت راست نمایش داده میشوند (شکل 6).از آنجا که همه عناوین در یک صفحه قرار نمیگیرند در انتهای 10 عنوان فهرست شده دکمه های "صفحه بعد" و "صفحه قبل" قرار دارند که با فشردن آنها صفحات بعدی یا قبلی عناوین پربیننده را مشاهده خواهید کرد. پایین هر عنوان شاخه هایی که عنوان مزبور از آنها مشتق شده درج شده اند تا کاربر از جایگاه دقیق هر عنوان در ساختار اطلاعات آگاهی یابد. در صورتیکه عنوانی حاوی مقدار عددی باشد علاوه بر اینکه سمت راست آن تصویر ظاهر میشود، روبروی عنوان دکمه "انتخاب" درج میشود که با انتخاب این دکمه، عنوان مربوطه به لیست پنجره "عناوین برگزیده" افزوده میشود (پنجره پائین سمت چپ در شکل 6) . همه عناوین لیست شده دارای دکمه "فراداده" هستند، که با انتخاب این دکمه فراداده مرتبط با موضوع در پنجره فراداده نمایش داده میشود (پنجره بالا سمت چپ در شکل 6).

سایر لینکهای مرتبط : نحوه تهیه گزارش از عناوین اطلاعاتیشکل 6نحوه تهیه گزارش از عناوین اطلاعاتی


پس از اينکه عناوين موردنظر خود را انتخاب کرديد، دکمه "نمایش گزارش" را از پنجره " عناوين برگزيده " انتخاب کنيد. به عنوان نمونه به شکل 7 دقت کنيد. در پنجره " عناوين برگزيده " سه عنوان برگزيده شده‌اند . با فشردن دکمه "نمایش گزارش" که زير اين عناوين قرار دارد صفحه جدیدی مشابه شکل 8 باز می‌شود . ادامه مطلب...شکل 7در اين صفحه شما تواتر و بازه سالانه‌ای مورد نظر خود را انتخاب می‌کنيد (شکل زير). اين انتخاب باعث می‌شود اطلاعات آماری عناوين انتخاب شده تنها در تواتر و دوره زمانی موردنظر شما ظاهر شوند . اکنون با انتخاب هر یک از دکمه های "گزارش HTML" ، "گزارش Excel" و یا "نمودار" ، گزارش را در قالب مورد نظر خود دریافت خواهید کرد. برخی عناوین انتخاب شده، به جای تاریخ خورشیدی بر اساس تاریخ میلادی مقدارگذاری شده اند، لذا در صورتیکه ترکیبی از عناوین خورشیدی و میلادی را برگزیده باشید، با انتخاب هر یک از دکمه های زیر دو صفحه برای نمایش گزارش در تاریخهای خورشیدی و میلادی باز میشوند. ادامه مطلب...شکل 8شکلهای 9 تا 11 به ترتیب گزارش را در قالب های Excel ،HTML و یا نمودار نمایش میدهند. اگر حجم گزارش بالا باشد، گزارش صفحه بندی میشود و لینکهای صفحات گزارش در انتهای صفحه نمایش داده میشوند (انتهای شکل 9).شکل 9
شکل 10
شکل 11
 
کلیه حقوق محفوظ است
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره نرم افزار
وضوح تصوير 1024 * 1280 يا بالاتر پيشنهاد می‌شود.